Ajuntament de Luxemburg

Blog Single

Bellapart construirà la passera per a vianants que comunicarà els dos edificis de l’Ajuntament de Luxemburg.

L’estructura de la passera serà d’acer i tindrà una llum aproximada de 23,5 metres. Aquesta serà articulada en el punt d’unió amb l’Ajuntament; la unió al segon edifici serà suportada. Aquest espai s’ha aprofitat per habilitar-hi una sala d’actes. Els laterals de la passera seran coberts amb vidres aïllants amb càmera i serigrafiats. La part interior de la coberta serà de fusta, a l’exterior serà recoberta de vidre serigrafiat. El terra de la passera en a seva part es recobrirà amb panells composite.

Compartir