Ascamm Centre Tecnològic

Blog Single

El passat mes de desembre es van acabar els treballs de construcció de ASCAMM Centre Tecnològic, fundació dedicada a la investigació tecnològica multisectorial, treballant en camps com el disseny, materials, fabricació i enginyeria del coneixement.

Bellapart var ser contractat pels treballs de construcció de la façana i tancaments del nou edifici que es va aixecar annex a l’actual, seu d’ASCAMM. Per la construcció del tancament de l’edifici s’ha utilitzat, en la seva totalitat, l’alumini. La façana està formada per panells estampats, anoditzats i els forats de les finestres estan resoltes amb diferents marcs de xapa d’alumini lacat. S’ha instal·lat la totalitat de la fusteria exterior, en perfilaria d’alumini lacat.

Compartir