Bellapart ha estat beneficiària del fons europeu pel seu projecte d'indústria 4.0

Blog Single

Bellapart ha estat premiat per la Cambra de Comerç amb un projecte destinat a la modernització interna apostant per un model de gestió d'Indústria 4.0.

La Cambra de Comerç ens ha concedit el Projecte Indústria 4.0, que consisteix en la implantació d'una Solució PLM (Product Lifecycle Management) 3DExperience (Cloud) per simplificar processos de treball i incrementar la competitivitat de l'empresa. En aquesta ocasió, Bellapart ha aconseguit l'ajuda després d'elaborar un Projecte intern que ha estat presentat i validat per la Cambra.

 


Bellapart ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha implementado una Solución PLM para contribuir en el incremento de la competitividad de la empresa debido a que ha simplificado procesos de trabajo tales como la revisión/aprobación de planos, entrega de planos a obra, control de revisiones/versiones, poder conservar un histórico de archivos, entre otros. Dicha implementación se ha realizado durante marzo de 2021. Para ello ha contado con el apoyo del programa Industria 4.0 de la Cámara de Comercio de Girona. Una manera de hacer Europa.

La Cambra de Comerç ens ha concedit el Projecte Indústria 4.0, que consisteix en la implantació d'una Solució PLM (Product Lifecycle Management) 3DExperience (Cloud) per simplificar processos de treball i incrementar la competitivitat de l'empresa. En aquesta ocasió, Bellapart ha aconseguit l'ajuda després d'elaborar un Projecte intern que ha estat presentat i validat per la Cambra.

Bellapart ha estat beneficiària de Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb l'objectiu de millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes i gràcies el qual ha implementat una Solució PLM per contribuir en l'increment de la competitivitat de l'empresa pel fet que ha simplificat processos de treball com ara la revisió/aprovació de plànols, lliurament de plànols a obra, control de revisions/versions, poder conservar un històric d'arxius, entre d'altres. Aquesta implementació s'ha realitzat durant el març de 2021. Per a això ha comptat amb el suport del programa Indústria 4.0 de la Cambra de Comerç de Girona. Una manera de fer Europa.

En aquest sentit, a Bellapart, hem treballat des del primer dia en línia amb la innovació i la millora contínua. Ja en els nostres inicis, fa més de 80 anys, el canvi i l'adaptació a tots els nous reptes tecnològics han marcat la nostra evolució i creixement com a empresa. Fins i tot en els moments de crisi i incertesa hem seguit invertint en el desenvolupament de millores internes per estar preparats a les noves necessitats del mercat.

A Bellapart fomentem la investigació com la principal eina per aconseguir solucions innovadores, avantguardistes i disruptives.

Per això, aquesta ajuda ens servirà per consolidar i aplicar la nostra visió de futur en el present.

Compartir