King's Road Tower, Jeddah

Blog Single

United-Tower-Jeddah Construcció d’una semiesfera de vidre amb sistema de LEDS incorporats dins el vidre. Aquesta semiesfera muntada sobresortint de la façana a 120 mts d’alçada, serà coneguda com La Perla i emetrà projeccions de video a través dels vidres.

Arqutiectura i Disseny ASD Architects

Architectura & Enginyeria: KLING Consult 

Compartir