New Glass Bridge for the Champalimaud Foundation

Blog Single

Bellapart ha acabat els treballs de construcció del pont de vidre que comunica els dos edificis del Centre d’Investigació Biomèdica de la Fundació Champalimaud a Lisboa, i que ha estat inaugurat el passat 5 d’octubre pel president de la Republica de Portugal.

El pont està format per una estructura d’acer i vidre amb una longitud de 21 metres amb un post-tensat de cables al llarg del pont, a més de un total de 12 anells verticals cada 2 metres arriostrats amb elements de comprensió i que soporten el vidre de tancament.

Compartir