Nou sistema d'optimització estructural

Blog Single

Bellapart i Strain col•laboren conjuntament en el desenvolupament d'un nou sistema d'optimització estructural combinant algoritmes matemàtics i programari de càlcul per elements finits.

El projecte proposa la investigació d'un nou sistema d'optimització estructural pel càlcul d'estructures singulars tipus closca mitjançant la combinació d'algorismes matemàtics i càlcul d'elements finits. Les closques es troben entre els elements estructurals més comuns i eficients de la naturalesa. Es caracteritzen per una gran capacitat de càrrega, alta rigidesa i el mínim material utilitzat. Tenen un excel•lent rendiment estructural i també, en molts casos, una gran bellesa arquitectònica. Les estructures tipus closca, i més en particular les cúpules, han estat àmpliament utilitzades des de l'antiguitat per cobrir grans espais diàfans sense necessitat d'utilitzar columnes intermèdies. En el cas particular de les cúpules això és degut als seus avantatges estructurals. Els avenços actuals en computació i mitjans de fabricació, han permès calcular, projectar i construir de manera molt eficient i amb un alt grau de prefabricació tant cúpules com estructures tipus closca en el seu sentit més general, incloent les formes lliures. Normalment aquest tipus de construccions estan composades per una estructura portant de barres d'acer, acer inoxidable, alumini o materials compostos, recoberta per un tancament que pot o no ser estructural, o contribuir parcialment en la resistència del conjunt. L'objectiu d'aquest algorisme serà l'optimització morfològica i de material de les estructures a dissenyar, amb la seva conseqüent optimització econòmica tenint en compte les seves sol•licitacions (càrregues d'us, pes propi, vent i neu). En projectes futurs, i si els resultats d'aquest algorisme son satisfactoris, es podrà implementar l'aplicació mitjançant un software que permetrà a l'empresa millorar el seu sistema de producció fent més fàcil i ràpid el disseny de cada estructura a projectar. Aquest projecte ha rebut finançament del "Ministerio de Ciencia e Innovación" dins del pla nacional d'investigació científica "Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008 - 2011". Amb número de referència PPT-380000-2009-3.

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Compartir