Torre Iberdrola, Bibao

Blog Single

Núria Guitart, enginyera de Strain, va oferir una ponència a l’IASS 2009 a València, va descriure el projecte del looby de l’entrada de la Torre Iberdrola, Bilbao dissenyat per Pelli Cesar Clarke Architects, obra que està actualment en fase de disseny i fabricació per part de Bellapart.

Primerament es van descriure els principals elements que conformen el vestíbul de la torre: l’estructura metàl·lica del sostre, les carteles de vidre reforçades amb ales d’acer inoxidable que suporten la façana i el vidre aïllant corbat en fred. Es van detallar i van comprovar els dos sistemes estructurals proposats per la cartela composta de vidre i acer de 15 m d’altura. Seguidament, es van descriure els assajos realitzats i els reptes a complir en la fabricació per la solució de disseny adoptat. Finalment, la ponència es va centrar en els vidres aïllants corbats en fred que fan possible la curvatura variable de la façana, descrivint la verificació per elements finits i els assajos.

Compartir