Fundació Rafael del Pino

Madrid (Espanya) - 2008

Façana de doble pell ventilada. L’edifici de cinc plantes més un altell d’uns 490 m² per planta amb una estructura portant situada al exterior de l’edifici per aconseguir plantes sense cap element estructural que interfereixi. La planta baixa amb l’altell formen l’auditori; de la primera planta a la quarta són plantes diàfanes destinades a oficines i la última es pot considerar planta coberta. La topologia de la façana és de doble pell ventilada, que conté dos parts principals, la pell interior i la pell exterior, la pell interior està formada per una subestructura tubular d’acer galvanitzat en la seva part superior i per un perfil d’alumini a la seva part inferior format un pre-marc corregut, paral·lela a les façanes, que ens permet la sujecció del vidre topologia Sun-Guard HS-62 de 10 mil·límetres, càmera d’aire de 19 mil·límetres i laminar 55.1.

Per evitar les deformacions degut a l’altura i la inclinació d’aquest vidre es van col·locar uns reforços verticals, entre juntes, amb xapa d’inoxidable de 5 mm d’espessor. La entre pell, construïda amb subestructures modulares d’acer galvanitzat a base de tubs, us i carteles, és l’element principal per a la sujecció del vidre de la pell exterior. A l’interior d’aquesta subestructura es troba l’element per a la correcta ventilació de la doble pell i que evita l’entrada d’aigua, aquest està format per uns calaixos d’alumini totalment soldats, amb lames cargolades i que contenen a la part inferior o superior, unes reixes de ventilació. Tots els mòduls van cargolats al forjat a través de plaques d’acer galvanitzat i ancoratges expansius; aquesta subestructura crea un balcó perimetral permetent guanyar espai a la planta i a la formació de una passarel·la formada per reixes de tub d’acer lacat gris.

Els revestiments superiors i continguts entre les dues pells, com la connexió entre la pell interior/forjada i el sostre entre la pell interior/exterior, estan formats per reixes de tub d’alumini de color gris fosc. La pell exterior està formada per vidres extra clars de 10+10 mil·límetres, amb més de 350 formes diferents, per adaptar-se a les mènsules, que connecten el pilar exterior amb el forjat interior i que subjecten l’edifici, i amb uns 250 vidres rectangulars de mides aproximades de 3000x1650 mm tots muntats des de l‘interior del edifici; aquest vidre està subjectat per la part inferior/superior per us d’alumini lacades de 3 mm d’espessor i reforçats, entre juntes verticals i a una altura aproximada de 700 mm, amb unes carteles d’acer de 15 mm d’espessor i una peça de sujecció d’inoxidable (patch-fitting) que hem fabricat expressament per aquesta obra. La planta baixa conté l’auditori i per tenir una major sensació d’espai, es va prescindir d’un forjat; així doncs, tenint una doble altura la solució va ser la de crear una passarel·la penjada a través de varetes d’inoxidable i igualant l’aspecte exterior de les altres plantes.

 

  • ClientFundación Rafael del Pino
  • Arquitecte Rafael de la Hoz
  • Project Manager Ferrovial
  • Categoria Façanes & Revestiments

Compartir

Related Projects

X

Estem utilitzant cookies per donar-li el millor servei possible. Navegant en el nostre web, vostè accepta l’ús de les nostres cookies. Més informació aqui