Facultat de Medicina

Montpeller (França) - 2016

La nova Facultat de Medicina de Montpeller, dissenyada per l’arquitecte François Fontès, es va inaugurar el setembre del 2017 i brinda una oferta altament innovadora en tots els camps de la medicina: educació, recerca, tractament i innovació.

A l'elegant i imponent entrada d’aquest edifici emblemàtic, que mesura 65 m de llargada i 12,7 m d’alçada, s’hi accedeix per un sistema de façana de cartel·les de vidre sense marc. Les tres entrades secundàries se situen en façanes completament transparents en què s’ha utilitzat la mateixa solució de vidre. Al marge inferior de cada panell de vidre hi ha blocs de subjecció de 3,8 m x 2,8 m que suporten el pes que aguanta el vidre. En direcció horitzontal, els panells estan subjectats per ferramentes connectades a peces de titani incrustades en tota l’alçada de les cartel·les de vidre.

L’estructura està dissenyada per resistir els moviments sísmics i per adaptar-se a un desplaçament de l’estructura principal en cas de terratrèmol. L’estabilitat davant d’un possible vinclament lateral i de càrregues sísmiques la garanteix un sistema de cablejat i bieles que transmeten la força dins del pla a l’estructura principal. S’ha de fer ressaltar especialment l’ús del vidre en aquests elements estructurals. Es van dur a terme proves de càrrega en maquetes per tal d’assegurar-ne un rendiment i una redundància adequats.

La paret sud de vidre del hall se suspèn de les lloses de formigó del paviment per mitjà d’un sistema estructural de vidre empernat que emfatitza la idea de transparència. Els tres llums de vidre del sostre utilitzen el mateix sistema d’envidrat per transmetre una sensació de més llum i amplitud a l’edifici.

  • ClientRégion Occitanie
  • Arquitecte SARL Fontes Architecture
  • Enginyer BET Verdier
  • Project Manager Arteba
  • Categoria Vidre Estructural
  • Descarregar Newsletter

Compartir

Related Projects

X

Estem utilitzant cookies per donar-li el millor servei possible. Navegant en el nostre web, vostè accepta l’ús de les nostres cookies. Més informació aqui